Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/13/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie Urzędu Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 120/12/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

3

ZARZĄDZENIE NR 120/11/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt

4

ZARZĄDZENIE NR 120/10/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

5

ZARZĄDZENIE NR 120/9/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej

6

ZARZĄDZENIE NR 120/8/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 120/7/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole z dnia 31 stycznia 2022 roku

8

ZARZĄDZENIE NR 120/6/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/5/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

9

ZARZĄDZENIE NR 120/5/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/34/2021 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/4/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

11

ZARZĄDZENIE NR 120/3/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Tychy

Powrót