Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/43/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Komunikacji

2

ZARZĄDZENIE NR 120/42/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/41/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Biura Prasowego

4

ZARZĄDZENIE NR 120/40/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą

5

Zarządzenie Nr 120/39/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa na teresnie Urzędu Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 120/38/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2021 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

7

ZARZĄDZENIE NR 120/37/21 REZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia PROCEDURY OBIEGU DOKUMENTÓW I SPRAW W SYSTEMIE OBIEGU DOKUMENTÓW I SPRAW W URZĘDZIE MIASTA TYCHY

8

ZARZĄDZENIE NR 120/36/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 120/35/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie Urzędu Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/34/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 120/33/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań i powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

Powrót