Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/25/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

2

ZARZĄDZENIE NR 120/24/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych

3

ZARZĄDZENIE NR 120/23/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej

4

ZARZĄDZENIE NR 120/22/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zakresu zadań Skarbnika Miasta

5

ZARZĄDZENIE NR 120/21/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie odpłatności za usługi ksero w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy

6

Zarządzenie Nr 120/20/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie obowiązku zasłaninia ust i nosa na terenie Urzędu Miasta Tychy

7

Zarządzenie Nr 120/19/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Budownictwa

8

Zarządzenie Nr 120/18/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

9

ZARZĄDZENIE NR 120/17/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/36/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/16/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 120/15/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole z dnia 15 lutego 2021 roku

12

ZARZĄDZENIE NR 120/14/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie Urzędu Miasta Tychy

Powrót