Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/8/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2021 r. zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu i Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 120/7/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2021 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Administracyjnego

3

ZARZĄDZENIE NR 120/6/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

4

ZARZĄDZENIE NR 120/5/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

5

ZARZĄDZENIE NR 120/4/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 120/3/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru reprezentacyjnego obowiązującego w roku 2021 roku

7

ZARZĄDZENIE NR 120/2/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej i ubioru reprezentacyjnego obowiązującego w roku 2021

8

ZARZĄDZENIE NR 120/1/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania

Powrót