Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/47/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

2

ZARZĄDZENIE NR 120/46/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

3

ZARZĄDZENIE NR 120/45/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 120/43/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych

Wygaśnięcie funkcji nastąpiło z dniem 15 października 2023 roku w związku z wyborem Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby na funkcję Senatora RP.

5

ZARZĄDZENIE NR 120/42/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania III Zastępcy Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Wygaśnięcie funkcji nastąpiło z dniem 15 października 2023 roku w związku z wyborem Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby na funkcję Senatora RP.

6

ZARZĄDZENIE NR 120/41/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

7

ZARZĄDZENIE NR 120/40/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania I Zastępcy Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

8

ZARZĄDZENIE NR 120/39/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Pracy

Powrót