Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/28/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/11/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 120/27/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/109/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia form i trybu przekazywania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/26/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Księgowości

4

ZARZĄDZENIE NR 120/25/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

5

ZARZĄDZENIE NR 120/24/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/33/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji drogowych

6

ZARZĄDZENIE NR 120/23/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Pracy

7

Zarządzenie Nr 120/22/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 marca 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Innowacji i Inwestycji

8

ZARZĄDZENIE NR 120/21/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/60/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29.11.2013 r. w sprawie  wprowadzenia „Procedury  ewakuacji doraźnej Urzędu Miasta Tychy” w budynku przy Al. Niepodległości 49 w Tychach z póżn.zm.

9

ZARZĄDZENIE NR 120/20/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2020r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Tychy do udzielania pierwszej pomocy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/19/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Komunikacji

11

ZARZĄDZENIE NR 120/18/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku

12

ZARZĄDZENIE NR 120/17/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 120/16/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

14

ZARZĄDZENIE NR 120/15/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Geodety Miejskiego

Powrót