Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/14/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej

2

ZARZĄDZENIE NR 120/13/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/13a/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia

4

ZARZĄDZENIE NR 120/12/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia25 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Podatków i Opłat

5

ZARZĄDZENIE NR 120/11/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 120/10/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań i powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

7

ZARZĄDZENIE NR 120/9/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Dowodów Osobistych

8

ZARZĄDZENIE NR 120/8/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich

9

ZARZĄDZENIE NR 120/7/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/6/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zatrudniania w formie telepracy w Urzędzie Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 120/5/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole z dnia 31 stycznia 2020 roku

12

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie stosowania w Urzędzie Miasta Tychy przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Powrót