Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/77/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2020 r. zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu i Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 120/76/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/78/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3

ZARZĄDZENIE NR 120/75/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/81/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont z późn. zm.

4

ZARZĄDZENIE NR 120/74/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/20/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/73/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/29/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia7 lipca 2011 r. w sprawie Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 120/72/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie podpisywania i rejestrowania umów

7

ZARZĄDZENIE NR 120/71/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Pracy

8

ZARZĄDZENIE NR 120/70/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

9

ZARZĄDZENIE NR 120/69/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu oraz sposobu dokumentowania zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/68/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w grudniu 2020 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 120/67/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/78/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

12

ZARZĄDZENIE NR 120/66/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 120/59/20 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Miasta Tychy na ostatni dzień roku 2020

13

ZARZĄDZENIE NR 120/65/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie Urzędu Miasta Tychy

14

ZARZĄDZENIE NR 120/64/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Spraw Obywatelskich

15

ZARZĄDZENIE NR 120/63/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2020 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Dowodów Osobistych

16

ZARZĄDZENIE NR 120/62/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2020 roku zmnieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej

Powrót