Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/45/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zamówień Publicznych

2

ZARZĄDZENIE NR 120/44/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Innowacji i Inwestycji

3

ZARZĄDZENIE NR 120/43/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

4

ZARZĄDZENIE NR 120/42/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Remontów

5

ZARZĄDZENIE NR 120/41/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku

6

ZARZĄDZENIE NR 120/40/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/99/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury oraz powierzenia prowadzenia spraw

7

ZARZĄDZENIE NR 120/39/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 120/38/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

Powrót