Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/81/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

2

ZARZĄDZENIE NR 120/80/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/79/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

4

ZARZĄDZENIE NR 120/76/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

5

ZARZĄDZENIE NR 120/75/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Innowacji i Inwestycji

6

ZARZĄDZENIE NR 120/74/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia

7

ZARZĄDZENIE NR 120/73/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej

8

ZARZĄDZENIE NR 120/72/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Księgowości

9

ZARZĄDZENIE NR 120/71/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania

10

ZARZĄDZENIE NR 120/70/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej

11

ZARZĄDZENIE NR 120/69/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunikacji

12

ZARZĄDZENIE NR 120/68/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze oraz  ubiór reprezentacyjny obowiązującego w roku 2020

13

ZARZĄDZENIE NR 120/67/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej i ubioru reprezentacyjnego obowiązującego w roku 2020

Powrót