Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/66/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/81/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru reprezentacyjnego

2

ZARZADZENIE NR 120/65/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie udzielania upoważnień do przetwarzania danych

3

Zarządzenie Nr 120/64/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w  otwartym konkursie  ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej  pomocy prawnej, świadczeniu  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Tychy w 2020 roku

4

ZARZĄDZENIE NR 120/63/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy

5

ZARZĄDZANIE NR 0120/62/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Koordynatora Lokalnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

6

ZARZĄDZENIE NR 120/61/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Remontów

7

ZARZADZENIE NR 120/60/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych przez Administratora

8

ZARZĄDZENIE NR 120/59/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 120/58/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/60/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29.11.2013 r. w sprawie  wprowadzenia  „Procedury  ewakuacji doraźnej Urzędu Miasta Tychy” w budynku przy Al. Niepodległości 49 w Tychach z póżn. zm.

10

Zarządzenie Nr 120/57/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Tychy w 2020 r.

Powrót