Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/11/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny samodzielnego stanowiska Rzecznik prasowy

2

ZARZĄDZENIE NR 120/10/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Księgowości

3

ZARZĄDZENIE NR 120/9/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/55/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Mistrzostw Świata do lat 20 w Piłce Nożnej w 2019 roku

4

ZARZĄDZENIE NR 120/8/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia NR 120/81/16 Prezydenta Miasta Tychy  z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie  zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru reprezentacyjnego z późn.zm.

5

ZARZĄDZENIE NR 120/7/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad gospodarki kluczami w budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49

6

ZARZĄDZENIE NR 120/6/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

7

ZARZĄDZENIE NR 120/5/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/76/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych.

8

ZARZĄDZENIE NR 120/4/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/21/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2018 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 120/3/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/41/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 czerwca 2018 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 120/2/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/25/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2018 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 120/1/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/31/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 maja 2018 r.

Powrót