Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/103/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/43/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 lipca 2018 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 120/102/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/22/14 w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej oraz powierzenia prowadzenia spraw

3

ZARZĄDZENIE NR 120/101/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania II Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury

4

ZARZĄDZENIE NR 120/100/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań i powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

5

ZARZĄDZENIE NR 120/99/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury oraz powierzenia prowadzenia spraw

6

ZARZĄDZENIE NR 120/98/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 120/97/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

8

ZARZĄDZENIE NR 120/96/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Księgowości

9

ZARZĄDZENIE NR 120/95/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków

10

ZARZĄDZENIE NR 120/94/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/80/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 listopada 2018 r.  w sprawie zakresu zadań i powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

11

ZARZĄDZENIE NR 120/93/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy i koordynacji pomiędzy miastem Tychy a Tyską Radą Seniorów

12

ZARZĄDZENIE NR 120/92/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 120/91/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 grudnia 2018 r.w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w  otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 – nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

14

ZARZĄDZENIE NR 120/90/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej

Powrót