Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/89/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/31/18 w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunikacji

2

ZARZĄDZENIE NR 120/88/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia

3

ZARZĄDZENIE NR 120/87/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu w Mieście Tychy na 2019 rok

4

ZARZĄDZENIE NR 120/86/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/85/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/77/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 120/84/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej i ubioru reprezentacyjnego obowiązującego w roku 2019

7

ZARZĄDZENIE NR 120/83/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze oraz  ubiór reprezentacyjny obowiązującego w roku 2019

8

ZARZĄDZENIE NR 120/82/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/38/14 w sprawie powołania III Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury oraz powierzenia prowadzenia spraw

9

ZARZĄDZENIE NR 120/81/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/22/14 w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej oraz powierzenia prowadzenia spraw

10

ZARZĄDZENIE NR 120/80/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zakresu zadań i powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

11

ZARZĄDZENIE NR 120/79/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania III Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych oraz powierzenia prowadzenia spraw

12

ZARZĄDZENIE NR 120/78/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 120/77/16 w sprawie powołania Kierownika Projektu i Grupy Głównych Użytkowników do realizacji projektu pn.: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

13

ZARZĄDZENIE NR 120/77/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Miasta Tychy

Powrót