Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0152/170/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0152/169/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

3

ZARZĄDZENIE NR 0152/168/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 0152/167/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 0152/166/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zgłaszania danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

6

ZARZĄDZENIE NR 0152/165/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach.

7

ZARZĄDZENIE NR 0152/164/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych

8

ZARZĄDZENIE NR 0152/162/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

9

ZARZĄDZENIE NR 0152/161/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Rzecznika Prasowego

10

ZARZĄDZENIE NR 0152/160/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

Powrót