Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0152/122/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0152/121/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/115/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych z dnia 15 stycznia 2009 roku

3

ZARZĄDZENIE NR 0152/120/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych

4

ZARZĄDZENIE NR 0152/119/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Gospodarki Lokalowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0152/118/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r.w sprawie powołania Komisji w celu oszacowania wartości środków trwałych Gminy

6

ZARZĄDZENIE NR 0152/117/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Umów w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw

7

ZARZĄDZENIE NR 0152/116/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/72/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia kasy przy Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta w Tychach

Powrót