Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0152/115/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych z dnia 15 stycznia 2009 roku

2

ZARZĄDZENIE NR 0152/114/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

3

ZARZĄDZENIE NR 0152/113/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji

4

ZARZĄDZENIE NR 0152/112/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2009 r.w sprawie prowadzenia Rejestru Umów w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw

5

ZARZĄDZENIE NR 0152/111/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0152/110/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0152/109/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2009 r.w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0152/108/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji w do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0152/107/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

Powrót