Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0152/25/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zamówień Publicznych

2

ZARZĄDZENIE NR 0152/24/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Księgowości

3

ZARZĄDZENIE NR 0152/23/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Realizacji Inwestycji

4

ZARZĄDZENIE NR 0152/22/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0152/12/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania

5

ZARZĄDZENIE NR 0152/21/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0152/20/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie obsługi prawnej Urzędu Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0152/19/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego

8

ZARZĄDZENIE NR 0152/18/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

9

ZARZĄDZENIE NR 0152/17/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu e-Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0152/16/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/02/06 (IIk) Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury oraz powierzenia prowadzenia spraw

11

ZARZĄDZENIE NR 0152/15/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu zadań Sekretarza Miasta

12

ZARZĄDZENIE NR 0152/14/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0152/13/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony

14

ZARZĄDZENIE NR 0152/12/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2007 r .w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania

15

ZARZĄDZENIE NR 0152/11/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informacji o Terenie miasta Tychy w Urzędzie Miasta Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0152/10/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego

Powrót