Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/73/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Budownictwa

2

ZARZĄDZENIE NR 120/72/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności związanych z wyborami do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 120/71/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 września 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Podatków i Opłat

4

ZARZĄDZENIE NR 120/70/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/68/18 w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

5

ZARZĄDZENIE NR 120/69/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu oświaty Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej mgr Igorowi Śmietańskiemu

6

ZARZĄDZENIE NR 120/68/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

7

ZARZĄDZENIE NR 120/67/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/31/18 w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunikacji

8

ZARZĄDZENIE NR 120/66/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 września 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Powrót