Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/65/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla samorządowych instytucji kultury

2

ZARZĄDZENIE NR 120/64/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia

3

ZARZĄDZENIE NR 120/63/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska bhp i ppoż

4

ZARZĄDZENIE Nr 120/62/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/22/16 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie Regulaminu pracy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/61/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  23 sierpnia 2018 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Administracyjnego

6

ZARZĄDZENIE NR 120/60/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 sierpnia 2018 r.  w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji

7

ZARZĄDZENIE NR 120/ 59 /18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  23 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

8

ZARZĄDZENIE NR 120/58/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 120/57/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/56/18PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych W Urzędzie Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 120/55/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Mistrzostw Świata do lat 20 w Piłce Nożnej w 2019 roku

Powrót