Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/54/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

2

ZARZĄDZENIE NR 120/53/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/17/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

3

ZARZĄDZENIE NR 120/52/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

4

ZARZĄDZENIE NR 120/51/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad gospodarki kluczami w budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49

5

ZARZĄDZENIE NR 120/49/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego

6

ZARZĄDZENIE NR 120/48/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego

7

ZARZĄDZENIE NR 120/47/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Obsługi Rady Miasta

8

ZARZĄDZENIE NR 120/46/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli

9

ZARZĄDZENIE NR 120/45/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Działalności Gospodarczej

10

ZARZĄDZENIE NR 120/44/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

11

ZARZĄDZENIE NR 120/43/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich

Powrót