Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/22/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Rzecznik prasowy

2

ZARZĄDZENIE NR 120/21/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

3

ZARZĄDZENIE NR 120/20/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 120/19/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/18/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Administratora Systemów Informatycznych

6

ZARZĄDZENIE NR 120/17/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

7

ZARZĄDZENIE NR 120/16/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 120/15/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

8

ZARZĄDZENIE NR 120/15/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/11/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 stycznia 2015r.w sprawie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Tychy”

9

ZARZĄDZENIE NR 120/14/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/60/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29.11.2013 r. w sprawie  wprowadzenia „Procedury  ewakuacji doraźnej Urzędu Miasta Tychy” w budynku przy Al. Niepodległości 49 w Tychach z póżn. zm.

10

ZARZĄDZENIE NR 120/13/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Administracyjnego

11

ZARZĄDZENIE NR 120/12/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole  z dnia 31 stycznia 2018 roku

Powrót