Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/11/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2018r. zmieniające Zarządzenie nr  120/25/11 Prezydenta Miasta Tychy  w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

2

ZARZĄDZENIE Nr 120/10/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 120/56/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie programu zapewnienia i poprawy jakości Audytu Wewnętrznego

3

ZARZĄDZENIE NR 120/9/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/7/16 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Działalności Gospodarczej z późn. zm.

4

ZARZĄDZENIE NR 120/8/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

5

ZARZĄDZENIE Nr 120/7/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/22/16 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie Regulaminu pracy

6

ZARZĄDZENIE NR 120/6/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

7

ZARZĄDZENIE NR 120/5/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 120/57/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 sierpnia 2016 r. sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Tychy do udzielania pierwszej pomocy

8

ZARZĄDZENIE NR 120/4/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej

9

ZARZĄDZENIE NR 120/3/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 120/55/17  Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy  z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie  zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru reprezentacyjnego z późn. zm.

10

ZARZĄDZENIE NR 120/2/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników  wchodzącego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 120/1/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Powrót