Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/54/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji

2

ZARZĄDZENIE NR 120/53/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska ds. infrastruktury światłowodowej

3

ZARZĄDZENIE NR 120/52/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 120/51/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

5

ZARZĄDZENIE NR 120/50/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Księgowości

6

ZARZĄDZENIE NR 120/49/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Administracyjnego

7

ZARZĄDZENIE NR 120/48/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Urzędu Stanu Cywilnego

8

ZARZĄDZENIE NR 120/47/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Spraw Obywatelskich

9

ZARZĄDZENIE NR 120/46/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

10

ZARZĄDZENIE NR 120/45/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2017r. w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej

Powrót