Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/24/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/19/2017 z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole  z dnia 10 lutego 2017 roku

2

ZARZĄDZENIE NR 120/24a/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/57/15 w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

3

ZARZĄDZENIE NR 120/23/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zakresu zadań Skarbnika Miasta

4

ZARZĄDZENIE NR 120/22/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania III Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury oraz powierzenia prowadzenia spraw

5

ZARZĄDZENIE NR 120/21/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych oraz powierzenia prowadzenia spraw

6

ZARZĄDZENIE NR 120/20/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/19/2017 z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole z dnia 10 lutego 2017 roku

7

ZARZĄDZENIE NR 120/19/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole  z dnia 10 lutego 2017 roku

8

ZARZĄDZENIE NR 120/18/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

9

ZARZĄDZENIE Nr 120/17/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/1/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/16/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych

Powrót