Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/71/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 120/36/16 w sprawie szczegółowego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Informatyki

2

ZARZĄDZENIE NR 120/70/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/69/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49

4

ZARZĄDZENIE NR 120/68/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania

5

ZARZĄDZENIE NR 120/67/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej

6

ZARZĄDZENIE NR 120/66/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie nr  120/25/11 Prezydenta Miasta Tychy  w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

7

ZARZĄDZENIE NR 120/65/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze oraz  ubiór reprezentacyjny obowiązującego w roku 2018

8

ZARZĄDZENIE NR 120/64/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej i ubioru reprezentacyjnego obowiązującego w roku 2018

9

ZARZĄDZENIE NR 120/63/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/81/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychyśrodków ochrony indywidualnej ,odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru reprezentacyjnego z późn.zm.

10

ZARZĄDZENIE NR 120/62/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 grudnia 2017 r. w spawie zmiany Zarządzenia Nr 120/78/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Powrót