Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/61/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/44/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania

2

ZARZĄDZENIE NR 120/60/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/59/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/81/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej ,odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru reprezentacyjnego z późn. zm.

4

ZARZĄDZENIE NR 120/58/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 – nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

5

ZARZĄDZENIE NR 120/57/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/54/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacjiw Urzędzie Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 120/56/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Miasta Tychy

Powrót