Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/70/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 120/10/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu

3

ZARZĄDZENIE NR 120/9/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Księgowości

4

ZARZĄDZENIE NR 120/8/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/7/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej dozoru obiektu oraz zasad gospodarki kluczami w budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49

6

ZARZĄDZENIE NR 120/6/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2017 r. w spawie zmiany Zarządzenia Nr 120/78/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

7

ZARZĄDZENIE NR 120/5/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

8

ZARZĄDZENIE NR 120/4/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 120/3/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

10

ZARZĄDZENIE NR 120/2/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 120/1/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Powrót