Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/68/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Audytora Wewnętrznego

2

ZARZĄDZENIE NR 120/67/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Mistrzostw Europy do lat 21 w Piłce Nożnej w 2017 roku

3

ZARZĄDZENIE NR 120/66/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informatyki

4

ZARZĄDZENIE NR 120/65/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Procedury wprowadzenia do pracy w Urzędzie Miasta Tychy nowo zatrudnionego pracownika

5

ZARZĄDZENIE NR 120/64/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informatyki

6

ZARZĄDZENIE NR 120/63/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

7

ZARZĄDZENIE NR 120/62/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

8

ZARZĄDZENIE NR 120/61/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Doradcy Prezydenta

9

ZARZĄDZENIE NR 120/60/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

Powrót