Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/59/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 

2

ZARZĄDZENIE NR 120/57/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Tychy do udzielania pierwszej pomocy

3

ZARZĄDZENIE Nr 120/56/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia i poprawy jakości Audytu Wewnętrznego

 

4

ZARZĄDZENIE NR 120/55/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/57/15 w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

5

ZARZĄDZENIE NR 120/54/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu zadań i powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

6

ZARZĄDZENIE NR 120/53/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego

7

ZARZĄDZENIE NR 120/52/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 120/51/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji

Powrót