Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/27/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Księgowości

2

ZARZĄDZENIE NR 120/26/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonywania obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu i Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE Nr 120/25/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora wewnętrznego

4

ZARZĄDZENIE Nr 120/24/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/23/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/65/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Mistrzostw Europy do lat 21 w Piłce Nożnej w 2017 roku

6

ZARZĄDZENIE NR 120/22/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy

7

ZARZĄDZENIE NR 120/21/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

8

ZARZĄDZENIE NR 120/20/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 120/19/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Informatyki

10

ZARZĄDZENIE NR 120/18/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

Powrót