Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/17/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zakresu zadań i powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

2

ZARZĄDZENIE NR 120/16/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 120/29/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/15/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

4

ZARZĄDZENIE NR 120/14/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji

5

ZARZĄDZENIE NR 120/13/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 120/12/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie podpisywania i rejestrowania umów

7

ZARZĄDZENIE NR 120/11/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Tychy wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Powrót