Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/75/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/60/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29.11.2013 r. w sprawie  wprowadzenia  „Procedury  ewakuacji doraźnej Urzędu Miasta Tychy” w budynku przy Al. Niepodległości 49 w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 120/74/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/11/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 stycznia 2015r.w sprawie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Tychy”

3

ZARZĄDZENIE NR 120/73/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

4

ZARZĄDZENIE NR 120/72/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

5

ZARZĄDZENIE NR 120/71/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/69/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 03 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta Tychy w Urzędzie Miasta Tychy na ostatni dzień roku 2016

6

Zarządzenie NR 120/70/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 10 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/29/16 w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska ds. prawnych Radcy Prawnego

7

ZARZĄDZENIE NR 120/69/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta Tychy w Urzędzie Miasta Tychy na ostatni dzień roku 2016

Powrót