Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/10/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów

2

ZARZĄDZENIE NR 120/9/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/60/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29.11.2013r. w sprawie wprowadzenia „Procedury ewakuacji doraźnej Urzędu Miasta Tychy” w budynku przy Al. Niepodległości 49 w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 120/8/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

4

ZARZĄDZENIE NR 120/7/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Działalności Gospodarczej

5

ZARZĄDZENIE NR 120/6/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2016 r.w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunikacji

6

ZARZĄDZENIE NR 120/5/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

7

ZARZĄDZENIE NR 120/4/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Obsługi Rady Miasta

8

ZARZĄDZENIE NR 120/3/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Audytora Wewnętrznego

9

ZARZĄDZENIE NR 120/2/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

10

ZARZĄDZENIE Nr 120/1/16  PREZYDENT MIASTA TYCHY  z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

Powrót