Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/39/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0152/54/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lipca 2007 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 120/38/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/37/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

4

ZARZĄDZENIE NR 120/36/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz poboru należności cywilnoprawnych w Wydziale Podatków i Opłat

6

ZARZĄDZENIE NR 120/34/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich

7

ZARZĄDZENIE NR 120/33/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji  do spraw brakowania uszkodzonych druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach do wydawania odpisów z akt stanu cywilnego i druków wykorzystywanych do wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz zaświadczeń o stanie cywilnym

8

ZARZĄDZENIE NR 120/32/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/23/14 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla samorządowych instytucji kultury

9

ZARZĄDZENIE NR 120/31/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zabezpieczenia pomieszczeń służbowych w budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49

10

ZARZĄDZENIE NR 120/30/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy i koordynacji pomiędzy miastem Tychy, a Tyską Radą Seniorów

11

ZARZĄDZENIE NR 120/29/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie obiegu dokumentów dotyczących analitycznej i syntetycznej ewidencji gruntów oddanych ostatecznymi decyzjami w trwały zarząd lub przekazanych zarządzeniami w administrowanie do miejskich jednostek organizacyjnych

Powrót