Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/28/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia   30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

2

ZARZĄDZENIE NR 120/27/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2015 r w sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/26/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/25/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie umundurowania, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych oraz wyposażenia strażników Straży Miejskiej w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 120/25/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych

5

ZARZĄDZENIE NR 120/24/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 120/23/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 120/22/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 120/3/15 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych  w protokole  z dnia 14 stycznia 2015 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 120/21/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego Regulaminu organizacyjnego  Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia

9

ZARZĄDZENIE NR 120/20/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

Powrót