Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/83/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

2

ZARZĄDZENIE NR 120/82/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt

3

ZARZĄDZENIE NR 120/81/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad odbywania szkoleń przez pracowników Urzędu Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 120/80/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

5

ZARZĄDZENIE NR 120/79/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/73/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2015 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 120/78/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Doradcy Prezydenta

7

ZARZĄDZENIE NR 120/77/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia

8

ZARZĄDZENIE NR 120/76/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska bhp i ppoż.

9

ZARZĄDZENIE NR 120/75/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/74/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Administracyjnego

11

ZARZĄDZENIE NR 120/73/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna

12

ZARZĄDZENIE NR 120/72/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

13

ZARZĄDZENIE NR 120/71/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Doradcy Prezydenta

14

ZARZĄDZENIE NR 120/70/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

Powrót