Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/64/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2

ZARZĄDZENIE NR 120/63/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli

3

ZARZĄDZENIE NR 120/62/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany zaraządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 120/61/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2015 r. w sprawie dnia wolnego od pracy oraz czasu pracy w grudniu 2015 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 120/60/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 120/12/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 120/59/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta Tychy w Urzędzie Miasta Tychy na ostatni dzień roku 2015

7

ZARZĄDZENIE NR 120/58/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich

8

ZARZĄDZENIE NR 120/57/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

9

ZARZĄDZENIE NR 120/56/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Administracyjnego

Powrót