Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 120/13/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

2

ZARZĄDZENIE NR 120/12/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do przeanalizowania nazw ulic w Tychach i ustalenia ich pisowni w uchwałach Rady Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/11/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Tychy"

4

ZARZĄDZENIE NR 120/10/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2015r.w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/9/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/60/13 Prezydenta Miasta Tychy wprowadzającego „Procedurę ewakuacji doraźnej Urzędu Miasta Tychy” w budynku  przy Al. Niepodległości 49 w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 120/8/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji  do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 120/7/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 120/6/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 120/5/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/4/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

11

ZARZĄDZENIE NR 120/3/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych  w protokole  z dnia 14 stycznia 2015 roku

12

ZARZĄDZENIE NR 120/2/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 120/1/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2015 r.w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Powrót