Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/38/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie aktualizacji i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

2

Zarządzenie Nr 0152/37/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

3

Zarządzenie Nr 0152/36/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunikacji

4

Zarządzenie Nr 0152/35/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

5

Zarządzenie Nr 0152/34/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentacją niearchiwalną z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r.

6

Zarządzenie Nr 0152/33/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu opiniujacego projekty złozone na konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

7

Zarządzenie Nr 0152/32/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzedu Miasta Tychy

8

Zarządzenie Nr 0152/31/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152/159/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych wchodzacych w skład oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach

9

Zarządzenie nr 0152/30/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym Urzedu Miasta Tychy

Powrót