Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/21/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Tychy

2

Zarządzenie Nr 0152/25/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich

3

Zarządzenie Nr 0152/24/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Urzedu Stanu Cywilnego

4

Zarządzenie Nr 0152/23/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

5

Zarządzenie Nr 0152/22/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Tychy na 2005 r.

6

Zarządzenie Nr 0152/20/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

7

Zarządzenie Nr 0152/19/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/57/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "Kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

8

Zarządzenie Nr 0152/18/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

Powrót