Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/12/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Jakości

2

Zarządzenie Nr 0152/12a/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

3

Zarządzenie Nr 0152/11/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym a w tym organizację działań podtrzymujących abstynencję trzeźwiejących alkoholików i wspierających członków ich rodzin oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych alkoholizmem

4

Zarządzenie Nr 0152/10/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych z dnia 18 stycznia 2005 r.

5

Zarządzenie Nr 0152/9/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie funkcjonowania Systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego

6

Zarządzenie Nr 0152/8/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu oceny i awansowania pracowników

7

Zarządzenie Nr 0152/7/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

8

Zarządzenie Nr 0152/6/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Koordynacji prac Ośrodka Informacji Europejskiej

Powrót