Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/37/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Tychy

2

Zarządzenie Nr 0152/36/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zakresu zadań Skarbnika Miasta

3

Zarządzenie Nr 0152/35/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zakresu zadań Sekretarza Miasta

4

Zarządzenie Nr 0152/34/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Architektury

5

Zarządzenie Nr 0152/33/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, a w tym: prowadzenia działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz prowadzenie pozalekcyjnych ogólnorozwojowych programów profilaktycznych z możliwością dożywiania uczestników programu

6

Zarządzenie Nr 0152/32/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego dla rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej

7

Zarządzenie Nr 0152/31/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, a w tym: organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz prowadzenie programu profilaktycznego pn. "Dzieci ulicy"

8

Zarządzenie Nr 0152/30/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Tychy

9

Zarządzenie Nr 0152/29/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informatyki

Powrót