Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/25/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany dysponenta środków budżetowych

2

Zarządzenie Nr 0152/24/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

3

Zarządzenie Nr 0152/23/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie cen za usługi związane ze sporządzaniem informacji w Wydziale Geodezji

4

Zarządzenie Nr 0152/22/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

5

Zarządzenie Nr 0152/21/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Audytora Wewnętrznego

6

Zarządzenie Nr 0152/20/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych

7

Zarządzenie Nr 0152/19/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

8

Zarządzenie Nr 0152/18/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia procesów, procedur i instrukcji postępowania do procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Tychy

9

Zarządzenie Nr 0152/17/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Radców Prawnych

10

Zarządzenie Nr 0152/16/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów

11

Zarządzenie Nr 0152/15/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

12

Zarządzenie Nr 0152/14/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wspierania osób niepełnosprawnych

13

Zarządzenie Nr 0152/13/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Tychy

Powrót