Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/5/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia procesów, procedur i instrukcji postępowania do procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Tychy

2

Zarządzenie Nr 0152/12/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zasad przydzielenia pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego

3

Zarządzenie Nr 0152/11/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Tychy

4

Zarządzenie Nr 0152/10/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Tychy

5

Zarządzenie Nr 0152/9/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

6

Zarządzenie Nr 0152/8/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru zaktualizowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji Hali Sportowej przy Zespole Szkół Municypalnych w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0152/7/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Działalności Gospodarczej

8

Zarządzenie Nr 0152/6/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji

Powrót