Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/205/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Sportowych, Zespołu Szkół nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach

2

Zarządzenie Nr 0152/204/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązaki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0152/203/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0152/202/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniacego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0152/201/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2003 r.

6

Zarządzenie Nr 0152/200/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

7

Zarządzenie Nr 0152/199/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyboru wykonawcy zadania "Remont oświetlenia ul. Cienistej, Bema, Bałuckiego w Tychach"

8

Zarządzenie Nr 0152/198/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 września 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

9

Zarządzenie Nr 0152/197/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2003 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

10

Zarządzenie Nr 0152/196/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Sportowych, Zespole Szkół nr 2, Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach

11

Zarządzenie Nr 0152/195/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 września 2003 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach

12

Zarządzenie Nr 0152/194/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Tychy nr 0151/475/2001

13

Zarządzenie Nr 0152/193/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 września 2003 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 33/V gruntu przyległego do nieruchomości położonej przy ul. Czystej 31-35, Al. Niepodległości 40

14

Zarządzenie Nr 0152/192/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości przy ul. Czystej 31-35, Al. Niepodległości 40

15

Zarządzenie Nr 0152/191/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

16

Zarządzenie Nr 0152/190/03 Prezydenta Miasta z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia o przedstawieniu kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób niepełnosprawnych w Tychach przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego

17

Zarządzanie Nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli

18

Zarządzenie Nr 0152/188/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2003 r. w sprawie powołania p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach

Powrót