Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/187/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

2

Zarządzenie Nr 0152/186/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

3

Zarządzenie Nr 0152/185/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych prowadzonych przez Urząd Miasta

4

Zarządzenie Nr 0152/184/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia trybu postepowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych

5

Zarządzenie Nr 0152/183/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0152/182/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0152/181/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach

8

Zarządzenie Nr 0152/180/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 17 w Tychach

9

Zarządzenie Nr 0152/179/03 Prezydenta miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 9 w Tychach

10

Zarządzenie Nr 0152/178/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 7 w Tychach

11

Zarządzenie Nr 0152/177/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 8 w Tychach

12

Zarządzenie Nr 0152/176/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r.w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 23 w Tychach

13

Zarządzenie Nr 0152/175/03 Prezydenta miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 11 w Tychach

14

Zarządzenie Nr 0152/174/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 4 w Tychach

15

Zarządzenie Nr 0152/173/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 w Tychach

16

Zarządzenie Nr 0152/172/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 21 w Tychach

17

Zarządzenie Nr 0152/171/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Tychach

18

Zarządzenie Nr 0152/170/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Tychach

19

Zarządzenie Nr 0152/169/03 Prezydenta miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu szkół Muzycznych w Tychach

20

Zarządzenie Nr 0152/168/03 Prezydenta miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach

21

Zarządzenie Nr 0152/167/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Tychach

22

Zarządzenie Nr 0152/166/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie pezedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 26 w Tychach

23

Zarządzenie Nr 0152/165/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

24

Zarządzenie Nr 0152/164/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze 2003 r.

25

Zarządzenie Nr 0152/163/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2003 r.

26

Zarządzenie Nr 0152/162/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

Powrót