Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/161/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej przy ulicy Sikorskiego w Tychach

2

Zarządzenie Nr 0152/160/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

3

Zarządzenie Nr 0152/159/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych wchodzących w skład oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach

4

Zarządzenie Nr 0152/158/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie przyznawania dotacji i ich rozliczania

5

Zarządzenie Nr 0152/157/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach i zatwierdzenia regulaminu konkursu

6

Zarządzenie Nr 0152/156/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów

7

Zarządzenie Nr 0152/154/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zamówień Publicznych

8

Zarządzenie Nr 0152/153/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

9

Zarządzenie Nr 0152/152/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

10

Zarządzenie Nr 0152/150/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Trybała nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0152/149/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ilony Celler nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 23 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

Zarządzenie Nr 0152/148/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Blak nauczyciela Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

Zarządzenie Nr 0152/147/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Sławomira Błacha nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

Zarządzenie Nr 0152/146/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Grzanka nauczyciela Gimnazjum nr 12 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

Zarządzenie Nr 0152/145/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Słomka nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

Zarządzenie Nr 0152/144/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Haliny Wisieckiej-Jęczalik i Pani Katarzyny Ficek nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

Zarządzenie Nr 0152/143/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Ludynia nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

Zarządzenie Nr 0152/142/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Stankowskiej nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

Zarządzenie Nr 0152/141/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Reginy Lipeckiej nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

20

Zarządzenie Nr 0152/140/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Rafała Zając nauczyciela Zespołu Szkół nr 6 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21

Zarządzenie Nr 0152/139/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Marcinczak nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

22

Zarządzenie Nr 0152/138/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Pakuła nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

23

Zarządzenie Nr 0152/137/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Seibel-Śliwiok nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

24

Zarządzenie Nr 0152/136/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Teresy Kwiatkowskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

25

Zarządzenie Nr 0152/135/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Gerc nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

26

Zarządzenie Nr 0152/134/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Szawkało nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

Zarządzenie Nr 0152/133/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Krawczyk-Dubaj nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28

Zarządzenie Nr 0152/132/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Lukasek i Pana Andrzeja Boguckiego nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29

Zarządzenie Nr 0152/131/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Krzyżanowskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30

Zarządzenie Nr 0152/130/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Adama Gałąb nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

Zarządzenie Nr 0152/129/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót