Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/128/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania p.o. Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach

2

Zarządzenie Nr 0152/127/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

3

Zarządzenie Nr 0152/126/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Drab i Pana Krzysztofa Sobiegraj nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

4

Zarządzenie Nr 0152/125/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 23 w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0152/124/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mirosława Franczak, Pani Aleksandry Frączek, Pani Bożeny Furmańskiej, Pana Mirosława Furmańskiego, Pani Elżbiety Kwas i Pani Ewy Sobczak-Siemianowskiej nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

Zarządzenie Nr 0152/123/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Braszczok, Pani Izabeli Brylak nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, Pani Anny Duraj, Pani Gabrieli Hyła, Pani Sylwii Terleckiej nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

Zarządzenie Nr 0152/122/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Góra nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

Zarządzenie Nr 0152/121/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Jeżela nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

Zarządzenie Nr 0152/120/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwona Ściuk nauczyciela Przedszkola nr 2 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

Zarządzenie Nr 0152/119/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Szczupłakiewicz nauczyciela Przedszkola nr 12 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0152/118/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Bienia nauczyciela Przedszkola nr 18 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

Zarządzenie Nr 0152/117/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Król nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Pani Bożeny Grabowskiej, Pani Anny Lipskiej nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

Zarządzenie Nr 0152/116/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Margasińskiej nauczyciela Gimnazjum nr 8 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

Zarządzenie Nr 0152/115/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do uczestnictwa w sporządzeniu spisu z natury wyposażenia Hotelu Tychy

15

Zarządzenie Nr 0152/114/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Geodety Miejskiego

16

Zarządzenie Nr 0152/113/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy na 2003 r.

17

Zarządzenie Nr 0152/112/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

18

Zarządzenie Nr 0152/111/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2003 r.

19

Zarządzenie Nr 0152/110/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustanowienia służebności dojazdu i dojścia na działce będącej własnością miasta Tychy

20

Zarządzenie Nr 0152/109/03 Prezydenta miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Dziennika Urzędowego Miasta Tychy "Diariusz Tyski"

21

Zarządzenie Nr 0152/108/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2003 r.

22

Zarządzenie Nr 0152/107/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla stawów 1 i 2 położonych w Tychach - Urbanowicach

23

Zarządzenie Nr 0152/106/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli

24

Zarządzenie Nr 0152/105/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Borek i Pani Renaty Szot nauczycieli Przedszkola nr 14 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

25

Zarządzenie Nr 0152/104/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Szymkowiak nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

26

Zarządzenie Nr 0152/103/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Stachurskiej-Jeżela nauczyciela Gimnazjum nr 11 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

Zarządzenie Nr 0152/102/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Pyrak-Krzysztoń nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28

Zarządzenie Nr 0152/100/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Baran nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29

Zarządzenie Nr 0152/101/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Kwiecień nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30

Zarządzenie Nr 0152/99/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Mater nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

Zarządzenie Nr 0152/98/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Jaromin nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

32

Zarządzenie Nr 0152/97/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Moczulskiej nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

33

Zarządzenie Nr 0152/96/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Zyskowej nauczyciela Przedszkola nr 11 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

34

Zarządzenie Nr 0152/95/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

35

Zarządzenie Nr 0152/94/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Tras Komunikacyjnych

36

Zarządzenie Nr 0152/93/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach

37

Zarządzenie Nr 0152/92/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

38

Zarządzenie Nr 0152/91/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży majątku gminy

39

Zarządzenie Nr 0152/90/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Przedstawiciela Gminy Tychy

40

Zarządzenie Nr 0152/89/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 SP ZOZ - Żłobek Miejski w Tychach

41

Zarządzenie Nr 0152/88/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 33/V gruntu przyległego do nieruchomości położonej przy ul. Bukowej 5

42

Zarządzenie Nr 0152/87/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości przy ul. Bukowej 5

43

Zarządzenie Nr 0152/86/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego

44

Zarządzenie Nr 0152/85/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Powrót