Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/84/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152/10/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2003 r.

2

Zarządzenie Nr 0152/83/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2003 r.

3

Zarządzenie Nr 0152/82/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

4

Zarządzenie Nr 0152/81/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

5

Zarządzenie Nr 0152/80/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli nr 8, 9, 17, 19, Gimnazjum nr 3 i 7, Zespołu Szkół Sportowych, Zespołu Szkół nr 2 w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0152/79/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Świerczyńcu przy ul. Barwnej

7

Zarządzenie Nr 0152/78/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

8

Zarządzenie Nr 0152/77/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ogólnokrajowego

9

Zarządzenie Nr 0152/76/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ogólnokrajowego

10

Zarządzenie Nr 0152/75/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002

Powrót